← späť na zoznam kategórii

veľká noc

Veľkonočné obdobie svojím rozsahom 50 dní (až do Turíc) chce byť doslovným sprítomnením veľkolepých udalostí od Ježišovho zmŕtvychvstania, cez nanebovstúpenie až do zoslania Ducha Svätého. Keďže Veľká noc je najväčší kresťanský sviatok, má tiež svoju oktávu, v ktorej osobite zaznieva zvolanie „Toto je deň, ktorý učinil Pán“.Abba, Otče záver, veľká noc, cez rok, úvod,
J. Sykulski
Aj ty si jeho brat úvod, prijímanie, cez rok, pôst, veľká noc,
J. F. Manašovský, M. Bojničan - Nitra 93
Aleluja šabalaba detské, úvod, prijímanie, záver, veľká noc,
autor neznámy
Aleluja, Pán je vládca náš úvod, prijímanie, záver, adorácia, veľká noc,
Blahoslavení milosrdní prijímanie, záver, cez rok, veľká noc,
J. Blycharz, pr. V. Juríčková - Hymna Krakov 2016
Boh ľúbi ma, takého aký som detské, záver, veľká noc, cez rok,
Boh, ktorý planie k Duchu Svätému, adorácia, veľká noc,
B. Živčák - Rieka života
Bože, Otče náš veľká noc, poďakovanie po prijímaní, cez rok, záver,
B. L. Mills, J. Nagajová, arr.: Monika Juhásová (zbor - SATB)
Budem spievať prijímanie, záver, veľká noc,
M. Tóth - Tretí deň
Budeme slúžiť cez rok, veľká noc, záver,
M.Tóth - Tretí deň
Chcem vojsť do tvojich brán úvod, cez rok, veľká noc,
L. von Brethorst
Chceme spievať veľká noc, úvod, prijímanie, záver,
J. Rodáková, M. Wiesnerová - Radostné srdce
Dobre je nám tu s tebou úvod, cez rok, veľká noc,
M. Milučký
Duša moja, oslavuj Pána úvod, záver, veľká noc, poďakovanie po prijímaní, cez rok,
autor neznámy / arr.:Zuzana Marcinová (zbor SMATB) / upr.: Barbora Brosová Lipková
Emanuel záver, vianoce, veľká noc, cez rok,
M. Brusati - pr. M. Michelčík - Hymna 2000
Jesus Christ, you are my life veľká noc, úvod, prijímanie, záver, cez rok,
M. Frisina, V. Rendeková
Ježiš je Víťaz veľká noc, úvod, prijímanie, záver, cez rok,
M. Watson, pr. M. Wiesnerová
Ježiš je Víťaz úvod, prijímanie, záver, veľká noc, cez rok, detské,
M. Watson, pr. M. Wiesnerová (verzia pre detský hlas)
Ježiš Kristus je Pánom veľká noc, úvod, záver, adorácia,
autor neznámy
Ježiš žije veľká noc, úvod, záver,
spirituál, arr.: Dušan Bill (zbor - SATB)
Keby som bol kengurou detské, poďakovanie po prijímaní, veľká noc, cez rok,
Kristus - živý chlieb obetovanie, veľká noc, cez rok,
Gen Verde - pr. D. Kubka, E. Kelbel
Magnificat mariánske, poďakovanie po prijímaní, advent, vianoce, veľká noc, cez rok,
J. Berthier - Taizé
Milosť už prší detské, prijímanie, adorácia, veľká noc, k Duchu Svätému,
D. Ruis
Môj Ježiš, si spásou prijímanie, záver, veľká noc, cez rok,
D. Zschech - Rieka života
Môj Pán adorácia, veľká noc, cez rok, záver,
F. Gallio
Moja sila a chvála je Pán prijímanie, záver, veľká noc, cez rok,
Našiel som cestu do radosti veľká noc,
S. Kráľ
Nech ten chrám - Chválospev úvod, prijímanie, veľká noc,
M. Šiškovič, M. Juhásová, I. Matyášová (zbor - SMATB)
On vstal z mŕtvych veľká noc, úvod,
Ch. Rolinson
Rád spievam, Bože mariánske, poďakovanie po prijímaní, záver, advent, vianoce, pôst, veľká noc, cez rok,
G. Creaton - Komunita Emanuel (zbor - SATB)
S láskou Kristovou úvod, veľká noc,
A. Grant, M. W. Smith - pr. M.Wiesnerová
S Petrom a Ondrejom úvod, prijímanie, cez rok, k svätcom, veľká noc,
P. Jančík
Spasenie môj Pán mi dal záver, veľká noc, cez rok,
M. Tóth - Tretí deň
Spievaj aleluja detské, úvod, poďakovanie po prijímaní, záver, veľká noc,
M. Wiesnerová
Spievaj Pánovi adorácia, veľká noc, cez rok, poďakovanie po prijímaní,
(J. Berthier) (zbor - SATB)
Spievajme novú pieseň úvod, veľká noc,
M. Tóth - Tretí deň
Spievajte Pánovi veľká noc, úvod, prijímanie, záver, cez rok,
Continental Singers, M. Bender
Stojíme pred tvárou úvod, veľká noc,
M. Tóth - Tretí deň
Svojmu Bohu úvod, záver, veľká noc,
F. Koerber - Rieka života
Tak preber sa veľká noc, prijímanie,
autor neznámy - UPC BA
Túžim priniesť na oltár obetovanie, veľká noc, cez rok,
M. Redman, pr. R. Čanaky
Ty mi dávaš nohy jeleníc záver, veľká noc, cez rok,
M. Lipovský - Timothy
Ty si mojou láskou prijímanie, záver, adorácia, veľká noc,
Doerksen, Brown - Rieka života
Ubi caritas cez rok, obetovanie, advent, vianoce, pôst, veľká noc, úvod, prijímanie,
J. Berthier - Taizé
Velebí s radosťou duša moja mariánske, poďakovanie po prijímaní, advent, veľká noc, cez rok,
Gen Verde - Južania
Veľký Pán poďakovanie po prijímaní, záver, adorácia, veľká noc, cez rok,
Rieka života
Via lucis veľká noc,
cesta svetla
Viem, že môj Pán živý je veľká noc,
M. Tóth - Tretí deň
Vínom a chlebom ťa vítam (Premena) obetovanie, veľká noc, cez rok,
O. Štyrák - Impro
Víťaz veľká noc, úvod, záver,
ESPÉ
Vládca prijímanie, záver, adorácia, cez rok, veľká noc,
R. Morgan, B. Flieding - Rieka života
Vstal, vstal z mŕtvych veľká noc, úvod,
M. Maco - Ursus Singers
Zborte chrám - Motýľ veľká noc,
K. Bakšay - Impro
Aleluja 02 Aleluja, veľká noc, cez rok,
Adriel
Aleluja 05 Aleluja, veľká noc, cez rok, detské,
Tlieskané
Aleluja 09 Aleluja, veľká noc,
pápežské - M. Milučký
Aleluja 10 Aleluja, vianoce, veľká noc, cez rok,
keltské - Carroll, Walker
Aleluja 11 Aleluja, veľká noc, cez rok,
Aleluja 12 Aleluja, veľká noc, cez rok,
C. Laverny (zbor - SATB)
Aleluja 13 Aleluja, veľká noc, cez rok, detské,
detské