← späť na kategóriu

Toto je deň, ktorý dal nám Pán

Autor: R. Shelton, pr. M. Tóth
Kategórie: úvod, poďakovanie po prijímaní, záver, cez rok,
(orig in E)
1. /: [D]Toto je deň, ktorý [G]dal nám [D]Pán,
    [G]radujme sa, zaznej [A]pieseň [D]chvál. :/

R: /: Ja[D]saj v Páno[G]vi.  [A] :/

2. /:[D]Slávme Pána, [G]on je príto[D]mný,
    nech [G]on je našich [A]chvál hod[D]ný. :/