← späť na kategóriu

Blahoslavení milosrdní

Autor: J. Blycharz, pr. V. Juríčková - Hymna Krakov 2016
Kategórie: prijímanie, záver, cez rok, veľká noc,
1.[c#7] Svoj pohľad [A2]dvíhame k výši[E]nám, [D]príde [A2/C#]na pomoc [E]nám;
    príde nám [H4]Záchranca[H] z Božích [F#4]brá-[F#]n, [A] milo[H]srdný [C#4]Pán[C#].
2.[c#7] Zblúdených [A2]nájde a v náru[E]čí [D]túli a [A2\C#]tíši     [E]strach.
    Z kríža nás [H4]prúdmi [H]riek vy[F#4]lie - [F#]či, [A]vdýchne [H]nádej [C#4]ná - [C#]m.

R: Milosrd[E][H\D#]sú blahoslave[c#7]ní,  [A]
    lebo len [E]tí, len [H4]tí, mi[H]losrdenstvo [F#4]dosia[F#]hnu.
  [D#4,7]  Milosrd[E][H\D#]sú blahoslave[c#7]ní,  [A]
    lebo len [E]tí, len [H4]tí, mi[H]losrdenstvo [F#4]dosia[F#]hnu.

3. [c#7]Ak by nám [A2]Pán neodpustil [E]hriech, [D]nik z nás [A2\C#]neobsto[E]jí.
    Blížneho [H4]prijmi a [H]kráčaj [F#4]s ním,[F#]   [A]v láske buď[H] podob[C#4]ný-ý[C#]!     R:
4. [c#7]Pán naše [A2]úpisy splatil [E]sám, [D]živý [A2\C#]Syn z hrobu [E]vstal.
    Duch volá: [H4]„Ježiš [H]je slávny [F#4]Pá - [F#]n!“ [A] Pred [H]svetom ho [C#4]chvá-ľ[C#]!     R:

Br.: [A] Pred Pána [H]prines trápe[c#]nia a [A]pri ňom [E\G#]slobo[H]dne [A]dýchaj!
    Žiť v úža[H]se ti Vzkriese[c#]ný dá, [A]živý [H]Boh, tvoj [C#4]Pá - [C#]n.

R: /: Milosrd[A][E\G#]sú blahoslave[f#7]ní,  [D]
    lebo len [A]tí, len [E4]tí, mi[E]losrdenstvo [H4]dosia[H]hnu.
    Milosrd[A][E\G#]sú blahoslave[f#7]ní,  [D]
    lebo len [A]tí, len [E4]tí, mi[E]losrdenstvo [H4]dosia[H]hnu. :/