← späť na zoznam kategórii

poďakovanie po prijímaní

(gratiarum) ďakovný chválospev po prijímaní - chvály a vďaky smerované Bohu za prijatie osláveného KristaBless the Lord poďakovanie po prijímaní, záver, cez rok,
J. Berthier - Taizé
Bohu chvála nekonečná poďakovanie po prijímaní, záver, adorácia,
A. Fleury - Komunita Emanuel (zbor - SATB)
Bože Otče, teraz vidím poďakovanie po prijímaní, záver, cez rok,
I. Smale
Bože, Otče náš veľká noc, poďakovanie po prijímaní, cez rok, záver,
B. L. Mills, J. Nagajová, arr.: Monika Juhásová (zbor - SATB)
Chváľ, duša moja, Hospodina poďakovanie po prijímaní, záver, cez rok,
R. Čanaky (zbor - STB / SAT)
Chváľ, Pána, chváľ úvod, poďakovanie po prijímaní, cez rok,
Chválu ti vzdám poďakovanie po prijímaní,
A. Fleury - Komunita Emanuel (zbor - SATB)
Dnes (Teraz ja a môj dom) úvod, poďakovanie po prijímaní, záver, cez rok,
B. Doerksen, S. Gage - Rieka života
Do mesta Betlema vianoce, úvod, prijímanie, poďakovanie po prijímaní,
JKS 52 - koleda
Duša moja, oslavuj Pána úvod, záver, veľká noc, poďakovanie po prijímaní, cez rok,
autor neznámy / arr.:Zuzana Marcinová (zbor SMATB) / upr.: Barbora Brosová Lipková
Gloria, gloria adorácia, poďakovanie po prijímaní, cez rok,
J. Berthier - Taizé (zbor - SATB)
Hľa, zástup zboru anjelského vianoce, úvod, obetovanie, prijímanie, poďakovanie po prijímaní,
JKS 54 - koleda
Ja to viem poďakovanie po prijímaní, záver, cez rok,
sr. Eliška Bielková
Je krásne ísť úvod, poďakovanie po prijímaní,
Gen Rosso - Južania
Je stále prítomná poďakovanie po prijímaní, cez rok,
Ježiš, Ježiš, len tebe sa klaniam poďakovanie po prijímaní, adorácia,
G. Creaton - Komunita Emanuel (zbor - SATB)
Keby som bol kengurou detské, poďakovanie po prijímaní, veľká noc, cez rok,
Laudate Dominum poďakovanie po prijímaní, adorácia, cez rok,
J. Berthier - Taizé
Laudate omnes gentes poďakovanie po prijímaní, adorácia, cez rok,
J. Berthier - Taizé
Len Boh je moja spása prijímanie, poďakovanie po prijímaní, adorácia, cez rok,
J. Berthier - Taizé
Len v tvojom náručí poďakovanie po prijímaní, adorácia,
J.-F. Léost - Komunita Emanuel (zbor - SATB)
Magnificat mariánske, poďakovanie po prijímaní, advent, vianoce, veľká noc, cez rok,
J. Berthier - Taizé
Máš meno Svätý poďakovanie po prijímaní, záver, adorácia, cez rok,
B. Doerksen - Rieka života
My sme deti detské, úvod, poďakovanie po prijímaní, záver, cez rok,
Náš Boh poďakovanie po prijímaní, cez rok,
Ch. Tomlin - ESPÉ
Náš Boh je Láska poďakovanie po prijímaní,
P. Schneider - Komunita Emanuel (zbor - SATB)
Náš Boh je Láska úvod, poďakovanie po prijímaní, adorácia, cez rok,
J. Berthier - Taizé
Náš Pán úvod, cez rok, poďakovanie po prijímaní,
R. Mullins
Neopustíš záver, poďakovanie po prijímaní, adorácia,
M. Redman
Nikto ma nemôže poďakovanie po prijímaní, cez rok,
Tretí deň
On je Jahve poďakovanie po prijímaní, záver, cez rok,
D. Salyn - Rieka života
Otvárajme, už je tu Pán úvod, prijímanie, cez rok, poďakovanie po prijímaní,
R. Fornaiser - Komunita Emanuel (zbor - SATB)
Pieseň chvály úvod, cez rok, poďakovanie po prijímaní, záver, adorácia,
M. Tóth - Tretí deň
Poď a vzdaj vďaku Pánu cez rok, poďakovanie po prijímaní,
spirituál, T. Horváthová
Pred tebou sa vzdám úvod, poďakovanie po prijímaní, adorácia, cez rok,
ESPÉ
Prišli sme ťa vzývať poďakovanie po prijímaní, adorácia,
T. Hughes
Rád spievam, Bože mariánske, poďakovanie po prijímaní, záver, advent, vianoce, pôst, veľká noc, cez rok,
G. Creaton - Komunita Emanuel (zbor - SATB)
Si večný Boh poďakovanie po prijímaní, záver, cez rok,
M. Tóth - Tretí deň
Síl nám pribúda poďakovanie po prijímaní, advent,
B. Brown, K. Riley - Rieka života
Spievaj aleluja detské, úvod, poďakovanie po prijímaní, záver, veľká noc,
M. Wiesnerová
Spievaj Pánovi adorácia, veľká noc, cez rok, poďakovanie po prijímaní,
(J. Berthier) (zbor - SATB)
Spievam tebe, môj Kráľ poďakovanie po prijímaní, záver, pôst,
P. Veselský - Stagg
Stretol ma dnes Pán poďakovanie po prijímaní, záver, cez rok,
Tebe patrí chvála poďakovanie po prijímaní, adorácia, cez rok,
Toto je deň, ktorý dal nám Pán úvod, poďakovanie po prijímaní, záver, cez rok,
R. Shelton, pr. M. Tóth
Toto je deň, ktorý dal nám Pán úvod, záver, cez rok, poďakovanie po prijímaní,
R. Shelton, pr. M. Tóth (zbor SATB)
Ty si Pánom úvod, poďakovanie po prijímaní, adorácia, cez rok,
Azusa street
Velebí s radosťou duša moja mariánske, poďakovanie po prijímaní, advent, veľká noc, cez rok,
Gen Verde - Južania
Velebiť ťa budem, Pane poďakovanie po prijímaní, adorácia,
R. Čanaky
Veľký Pán poďakovanie po prijímaní, záver, adorácia, veľká noc, cez rok,
Rieka života
Všemocný poďakovanie po prijímaní, záver, adorácia, cez rok,
ESPÉ
Vzdajme Pánu vďaky poďakovanie po prijímaní, záver, cez rok,
B. Fliedr (sólo + zbor SAT)
Zvelebený Pán poďakovanie po prijímaní, záver, cez rok,
M. a B. Redman - Rieka života
Zvelebujte Pána záver, cez rok, poďakovanie po prijímaní,
V. Ďurkovič