← späť na kategóriu

Na stole spásy

Autor: P. Veselský
Kategórie: obetovanie, cez rok,
1. Na stole [A]spásy a Božej [h]lásky deje sa [D]zázrak nad zá[A]zraky[A4].   [A]
    Na stole spásy a Božej [h]lásky dané sú [D]dary[E] od nás, ľu[A4]dí.[A]

R: Veď sám Boh príde do chleba, [h]vína,
    aby nás [D]očistil od všetkých [A]šk[A4]vŕn[A],
    veď sám Boh príde do nášho [h]chrámu
    Otcovi [D]splácať [E]našich vín [A4]dlh.[A]

2. Na stole spásy a Božej lásky kňaz mení víno v Pánovu krv.
    Na stole spásy a Božej lásky Slovo sa stáva telom Božím.