← späť na kategóriu

Túžim rásť

Autor: ESPÉ
Kategórie: prijímanie, záver, cez rok,
(orig in E - capo 4)
[C]   [G]   [e]  [C]   [G]   [C]   [G]   [e]
1.[C] Ce[G]lý ves[e]mír pozná [C]vznešený [G] majes[e]tát,
    [C]nad ním [G]tróniš [e]ty, blízko [C]pri tebe môžem [G]stáť.
  [C]  [G]Láskou [e]si a [C]nádejou mojich [G]dní,
   [C] si [G]živý [e]Boh, ty si [C]niesol kríž mojich [G]vín.
[C]   [D]   [e]  [C]   [D]   [G]   2x
2. Len tvoja krv zlomila moje putá
    dnes preskočím všetky hranice mojich chvál.

Br.: Viem, že [a]môžem ísť lásku [G]iným dať
    [C]z rutiny vyjsť viem, už [D]nemôžem vstať.
    Viem, že [a]nemám strach smelo [G]vyznávať:
    „On je [C]v meste Pán“, [D]zavolám:

R: „Ho[C]sa [D]- [e]na“, v tvojej [C]nádeji [D] túžim [G]rásť.
    „Ho[C]sa [D]- [e]na“, tvoju [C]vôľu [D]vždy chcem [G]nájsť.
    „Ho[C]sa [D]- [e]na“, vzývam [C]vzneše[D]ný maje[G]stát.
    „Ho[C]sa [D]- [e]na“, môžem [C]s anjelmi [D]blízko [G]stáť.