← späť na kategóriu

Zvelebený Pán

Autor: M. a B. Redman - Rieka života
Kategórie: poďakovanie po prijímaní, záver, cez rok,
(orig capo 2 - H)
1. [A] Zvele[E]bený buď tam, kde [f#7]kraj medom [D]oplýva,
    tam, kde [A]rieky vždy [E]hojné sú, [D]zvelebený Pán.
   [A] Zvele[E]bený buď, aj keď [f#]v púšti sa [D]nachádzam,
    aj keď [A]kráčam sám [E]v pustinách, [D]zvelebený Pán.

R:[A] Každú milosť, [E]čo mi dávaš, [f#7]vyspievam [D]rád,
    [A]aj keď tma ma [E]obopína, [f#]ja zavo[D]lám:
    „Zvelebený [A]buď, Pane [E]náš, zvelebený [f#7]Pán,[D]
    zvelebený [A]buď, Pane [E]náš, požehnané, [f#]slávne [E]meno [D]máš“.

2. Zvelebený buď, keď ma lúč slnka zohrieva,
    keď je svet krásny bez tieňa, zvelebený Pán.
    Zvelebený buď aj na púti, čo ťažká je,
    aj keď obetu prinášam, zvelebený Pán.

/: Máš [A]právo dať aj [E]vziať, máš [f#]právo dať aj [D]vziať,
    ja [A]stále spievam [E]rád, [f#7]zvelebený [D]Pán. :/