← späť na kategóriu

Svetlo sveta

Autor: R. Lebel - Hymna 2002
Kategórie: záver, vianoce, cez rok,
1. Ten, [A]ktorého sme [A2]uzreli, bol [D2]Pán,
    ten, [E4]ktorý sa nás [E]dotkol, cí[A]til ho každý [A2]z nás.
    Ten, [A]ktorého sme [A2]počuli, bol [D2]Pán,
    ten, [E4]s ktorým sme sa [E]stretli [A]v hĺbke [h]svojich [c#]sŕdc.
    [D2]Práve o ňom svedčíme aj [c#]vám,
    jeho [f#]slávny maje[D2]stát nad [h]svetom žiari [E4]nám[E].
2. Koľ[A]kí si zakrý[A2]vajú svoju [D2]tvár,
    [E4]koľkí žijú [E]v tmách, [A]blúdia v prázdno[A2]tách.
    Nech [A]môžu opus[A2]tiť beznádej [D2]dní,
    tak [E4]poďme bratia, [E]sestry, nech sme [A]všetci [h]priateľ[c#]mi.
    [D2]Spolu môžeme stáť proti [c#]búrkam
    a [f#]do sŕdc plných [D2]tmy povo[h]láme svetlo [E4]dní[E].

R: [A]Svieť svetlo [A2]tmám, [f#]soľ zeme daj nám,
    mrač[h]ná sa rozplynú, keď [G]príde láska [E4]k ná[E]m.
    [A]Svieť svetlo [A2]tmám, [f#]Pán je ním sám,
    [h]z nás Božou žiarou jeho [A\C#]svetlo
    [D]svieti [h]každý [D\E]deň aj [D2]vám.

3. Koľkí sa cítia prázdni, hľadajú,
    no pravý zmysel ciest stále strácajú.
    Stačí iba chvíľku s nimi ísť,
    ponúknuť zopár slov na príbeh o zranení.
    Možno by v tých slovách plných lásky
    o chleba lámaní boli hneď zachránení.
4. Soľ bez chuti je prázdna, bezmocná
    a lampa zhasnutá je moci zbavená.
    Nech naše srdcia požehnané sú,
    nech nám v modlitbách dá Boh silu víťaznú.
    Nech v pravde stojí dielo našich rúk,
    nech vládne láska nám, nech obnoví svet náš Pán.
[A2]   = 002200    [D2]   = x00320    [E4]   = 022200