← späť na kategóriu

Modlitba za osamelé deti

Autor: M. Rúfus, P. Varga
Kategórie: detské, záver, cez rok,
/: [D]Ty, Otče [A]všetkých otec[h]kov, [e]ty, všetkých matiek Mat[A]ka.
   Teraz vás [f#]prosím o všet[G]ko: [e]Vzhliadnite [A]na dieťa[D]tká, :/
   ktoré tu [G]láska [D]nechcela a [A]na svet prišli [h]samé.
   Vezmite [G]môjho [D]anjela. On [A]nech ich strá[G]ži. A[D]men.