← späť na kategóriu

Otvárajme, už je tu Pán

Autor: R. Fornaiser - Komunita Emanuel (zbor - SATB)
Kategórie: úvod, prijímanie, cez rok, poďakovanie po prijímaní,
R: [F]Otvárajme, [C]už je tu [d]Pán, [B]vo svojej sláve [g]vstupuje [C]k nám.
    [F]Zaľúbme sa [C]do jeho [d]slov, [B]zahorme láskou [g]a vele[C]bou.

1. [F]Chválou mi dnes moje [a\E]srdce pla[d]nie
    [B]pred tvojou velebou, [g]dobrý Pa[C7]ne.
    [F]Spasil si milosťou [a\E]celý náš [d]rod,
    [B]s vďakou ti spievame: [g]ty si náš [C7]Boh.
2. Stvoriteľ vesmíru nekonečný,
    od vekov naveky si Boh večný.
    Láskou si nás stvoril, v srdci nás máš,
    do svojho kráľovstva pozývaš nás.
3. Svätý si, Bože náš, plný slávy.
    Všetko, čo podnikneš, sa ti zdarí.
    Anjeli velebia tvoj majestát,
    s nimi ti zaspievam, že mám ťa rád.