← späť na kategóriu

Nesieme, Pane, chlieb a víno

Autor: J. Černý
Kategórie: obetovanie, cez rok,
[d] Nesieme, Pane, chlieb a [C]víno,
[a] nesieme celý život [d]náš,
 nesieme, Pane, chlieb a [C]víno
[a] a hľadáme tvoju [d]tvár, tvoju [C]tvár,
[a] tvoju svätú [d]tvár.