← späť na kategóriu

Vznešený

Autor: R. Čanaky
Kategórie: prijímanie, adorácia, cez rok,
   [D2] Vzneše[D2\F#]ný, tak jem[G]ný iba [A]ty vieš ku nám [D2]byť,
    zrane[D2\F#]ní, zlome[G]ní bez o[A]báv môžeme [h]prísť.
    Ty [A2]stále ča[G][A2]š,  [h] novú [A2]nádej nám [G][A2]š,  [h]
    ty [A2]odnímaš h[G]rie[A2]ch,[h] v tichu [A2]modlitba [G]znie.[(A2)]

[D2]   = xx0230    [D2\F#]   = 2x0230    [A2]   = x02200