← späť na kategóriu

Abba, Otče

Autor: J. Sykulski
Kategórie: záver, veľká noc, cez rok, úvod,
1. [C]Ty si nás [F]vytrhol, [G]Pane,
    z[C] pút hriechu[d] i od seba [G]sam[G7]ých
    [C]a Kristus, [E]stanúc’ sa [a]bra[F]tom,
    nás [C]naučil [d]denne volať [G]k te[G7]be:
R: [C]Ab[F]ba, [C]Ot[G]če, [C]Ab[F]ba, [C]Ot[G]če,
    [C]Ab[E]ba, Abba, [a]Otče, [d]Abba, [C]O[G]t-[C]če, (Otče)
2. Cirkev je ako strom života,
    ktorý má korene vo večnosti.
    Ona preniká našu všednosť
    a zjavuje všetkým ľuďom teba.
3. Boh hojným darcom je života,
    on oslobodil všetkých od smrti.
    On privinul si nás k sebe
    a tak sme sa stali jeho deťmi.