← späť na kategóriu

Spievaj Pánovi

Autor: (J. Berthier) (zbor - SATB)
Kategórie: adorácia, veľká noc, cez rok, poďakovanie po prijímaní,
Spievaj [e][e\D]no-[C]vi, [a]duša, [e]spie[H]vaj: [e]A[D]le[G]lu [D]- [e]ja, [a7]ale[H]lu[e]ja!
Hosťa vzá[e7]cne[C]ho [a]v srdci [e][H]taj: [e]A[D]le[G]lu [D]- [e]ja, [a7]ale[H]lu[e]ja!

[e]Bo[D]hu [G]spievajme: [C]A[G]le[D]lu [e]- [H]ja!
[e]Vďa[D]ky [G]vzdávajme: [C]A[G]le[D]lu [e]- [H]ja!
[e\D]   = xx0000
(komunita Taizé ju nemá vo svojej databáze)