← späť na kategóriu

Kvapky

Autor: M. Fedoráková - Križiaci
Kategórie: záver, advent, cez rok,
[E]   [c#]    [g#]    [c#]    [A]   [H]   [E4]    [E]
1. V svetle [E]sviečky bez svetiel [c#]tisícich
    po[g#]čítam kvapky, ktorými zem[c#] sám Boh ro[A]sí.[H]
    Meló[E]diu, ktorú [A]vytvárajú [H] kvapôčky [c#]tisíce,
    do [A]osnovy [A\G#]notovej [f#]po kúštičkoch [H]vpí[E]šem.

R: Nech [E]padajú [A]kvapky lásky na [H]túto našu [c#]zem,
    aby [A]úrodnou sa [f#7]stala, aby [H]rástla láska z nej,
    aby [E]ľudia v sebe [A]našli ten [H]drahocenný [c#]stred,
    aby [A]búrky, [A\G#]mračná, [f#7]sváry boli [H]navždy preč.

2. V tichu búrky, v hrmote mojich slov
    chcem dať na papier, čo zo srdca tlačí sa von.
    Kvapôčky myšlienok, ktoré spať mi vôbec nedajú,
    kvapky, ktorými srdce spieva Bohu na slávu.