← späť na kategóriu

Na slame, na sene

Autor: K. Hatiar (zbor ST)
Kategórie: vianoce, úvod,
R: /: [C]Na slame, [C7]na sene, [F]v jasličky [C]vložené [G7]dieťatko maličké [C]spí. :/

1. Zvony v diali [C4]oznamujú [C]nám, že už prišla [C4]sama láska [C]k nám.[C4]
    [C]Prišla nikým [C4]nepoznaná, [C]opľutá a [C4]nečakaná [C]láska k nám[C4].
    [C]Prišla skromne [C4]v tichu, v šere, [C]aby jasom [C4]naplnila [F]celý kraj.
    Prišla [C]láska k nám, to [G]každý čuj, nech [F]nie je smutný [C]nik,
    to [G]každý čuj, nech je [F]radosť vôkol [C]nás.
2. Otvorme si srdcia dokorán, sme bratmi, to dobre vieš i sám.
    Zabudni na všetky sváry, je tu prísľub novej jari, čuj jej hlas.
    Úsmev nech nám z tvárí žiari, svet je veľký, my sme malí,
    dobre vieš. Prišla láska k nám, tak prijmi ju a svet sa zbaví
    bied a veľký svet sa rajom stane nám.