← späť na kategóriu

Otvárajte brány

Autor: spirituál
Kategórie: advent, úvod,
1. [F]Otvárajte brány hradieb [F7]kamenných,
    [B]otvárajte brány v srdciach [Fdim]zamknutých,
    [F]otvárajte, [a]aby [B]mohol [C]prísť.[C7]
    [F]Zhoďte ťarchu všetkých svojich [F7]starostí,
    [B]pripravujte Pánu cestu [Fdim]v radosti,
    [F]pripravujte [d]cestu, aby [G7]mohol prísť
    k nám [C7]slávy [F]Kráľ.

R: To kvôli Krá[F7]ľu, [B]Krá[Fdim]ľu,   [F]priprav [d]každý cestu [G]Páno[C7]vi,
    to kvôli [F]Krá[F7]ľu, [B]Krá[Fdim]ľu,   [F]naprav [d]každý cestu,
    [G7]cestu krivú, [C7]cestu [F]zlú.
2. Pozdvihnite svoje srdcia znavené,
    posilnite nohy, sily zbavené,
    otvárajte, aby mohol prísť.
    Nie je doba spánku, je čas nabrať síl,
    končí sa už noc a deň sa priblížil,
    pripravujte cestu, aby mohol prísť
    k nám slávy Kráľ.
[Fdim]   = xx0101