← späť na kategóriu

Svätý - Gen Rosso

Autor: na palmový sprievod
Kategórie: iné, úvod,
(orig in A)
1.[G]   [e]  [h]  [G]Svätý, [e]svätý, [h]svätý, Pane, [C]Bože svetov neko[D]nečných,
    si [C]sláv[h]ny a [a]skrý[e]vaš svoju [C]slávu [A]vo svojich [D]dielach.

R: /: Ho[G]sa[D]na, ho[G]sa[D]na, ho[C]sana buď [D]Kráľovi [G]kráľov. :/
2. V mene Pánovom [e]k nám dnes [a]vchádzaš
    ty, [C]pože[D]hnaný [G]Pánov.