← späť na kategóriu

Svojmu Bohu

Autor: F. Koerber - Rieka života
Kategórie: úvod, záver, veľká noc,
(orig in d)
Svojmu (môjmu) [e]Bohu, Krá[D]ľovi, budem [h]spievať a [e]hrať
teraz [C]i na veky [D]vekov. A[e]men.

[G]Ale[D]luja, [h7]ale[e]luja, [C]ale[D]luja, a[e]men.