← späť na kategóriu

Aké to svetlo

Autor: JKS 42 - koleda
Kategórie: vianoce, úvod, prijímanie,
(orig in G)
1. [D]Aké to [e]sve[A]tlo [D]odrazu [e]zlie[A]tlo [D]po[h]nad [A]nás?
    [D]Aký to [D7]bájny, [G]neoby[G7]čajný [D]počuť [A7]hlas?
    [D]Aký to [D7]bájny, [G]neoby[G7]čajný [D]po[A]čuť [D]hlas?
2. Badáme všetci, podivné veci dejú sa.
    /: Čudesné žiare tu cez chotáre stelú sa. :/
3. A tú tvár jasnú, úžasne krásnu vidíte?
    /: Či, bratia, i vy strach úzkostlivý cítite? :/
4. Ó, neľakaj sa, pastierska chasa, s vami Pán!
    /: Ja, anjel jeho, blaha všetkého, spievam vám. :/
5. Dnes objavil sa, dnes narodil sa Spasiteľ.
    /: Váš a celého rodu veľkého Tešiteľ. :/
6. Hľa, tu blesk jasný, tam plod prekrásny v jasličkách.
    /: Dieťa, Syn Boží, na sene leží v plienočkách. :/
7. Nuž ta sa majme, ta pospiechajme, druhovia,
    /: kde poletujú a prespevujú duchovia. :/
8. Ó, milé Dieťa, preradostne ťa vítame,
    /: jak vteleného Syna Božieho vzývame. :/
9. Prijmi tie skromné, lež vďakou hojné darčeky,
    /: že sme tvojimi sme blaženými naveky. :]