← späť na kategóriu

Toto sú dni Eliáša

Autor: R. Mark - Rieka života
Kategórie: úvod, záver, advent,
(orig in B - capo 3)
1. [G]Toto sú dni Eli[C\G]áša, keď [G]preniká [D]svet Pánov [G]hlas.
    A toto sú dni, keď tvoj [C\G]sluha Mojžiš
    [G\D]obnovil [D]zákon tvoj [G]zas.
    A [h]hoci sú dni veľkej [e]skúšky,
    keď [a7]hlad, temno [a7\G]vzpiera sa [D2]v nás,
    sme [G]stále tým hlasom na [C]púšti, kričiac:
    „Tak [G\D]priprav sa, [D]prichádza [G]Pán!“

R: Hľa, vchádza Pán na oblakoch [C\G]k nám,
    ako slnka [G]jas poľnica už [D]znie.
    Zdvihni [G]hlas, je tu jubilejný [C\G]rok, (milostivý čas)
    zo Siona [G]spása [D]príde [G]k nám.

2. To sú dni Ezechiela, keď kosti suché ožijú.
    A toto sú dni, keď tvoj sluha Dávid zaspieval pieseň novú.
    To sú dni Pánovej žatvy, keď obilie čaká na nás.
    A my sme tí pozvaní jemu slúžiť a ohlásiť, čo zveril nám.