← späť na kategóriu

Chceme spievať

Autor: J. Rodáková, M. Wiesnerová - Radostné srdce
Kategórie: veľká noc, úvod, prijímanie, záver,
1. [C]Chceme spievať pieseň [a]novú, jak nás [F]vyzval Dávid [G]kráľ,
    krásnu [C]pieseň Barán[a]kovu a tak [F]každý Pána [G]chváľ.

R: Ale[C]luja, ale[a]luja! [F]Ježiš zvíťa[G]zil.
    Ale[C]luja, ale[a]luja! [F]On ma dnes spa[G]sil.
    Ale[C]luja, ale[a]luja! Svoje [F]srdce som mu [G]dal.
    Ale[C]luja, ale[a]luja! [F]Jemu spievam [G]pieseň [C]chvál.