← späť na kategóriu

S láskou Kristovou

Autor: A. Grant, M. W. Smith - pr. M.Wiesnerová
Kategórie: úvod, veľká noc,
R: /: [G]S láskou, s láskou [D\G]Kristovou chceme [G]niesť
    rado[C\E]stnú a [D\F#]slávnu [G]zvesť. :/

1. [D\F#]Boh sa človekom [a]stal, [e]svojho Syna nám [h7]dal,
    [C]k hriešnym [D]nám prišiel [C\G]Pá-[G]n. [D\F#]Z tŕnia korunu [a]mal,
    [e]hriech náš na seba [h7]vzal, [C]z mŕtvych [D]vstal náš [E4]Ježiš [E]Krá[D2]ľ.  [C\D]

2. Počuj, volá ťa Pán, dnes sa rozhodni sám,
    môžeš byť slobodný. Z hriechu očistí ťa,
    Duchom naplní ťa, môžeš mať život nový.