← späť na kategóriu

Aký je to svit

Autor: JKS 45 - koleda
Kategórie: vianoce, úvod, prijímanie,
(orig in F)
1. [D]Aký je to svit, čože to má byť v Be[A]tle[D]me?[A]
    /: [D]Hore sa [H7]majme, [e]hneď povstá[A7]vajme [D]zo [A7]ze[D]me! :/
2. Ej, ej, pastieri, aké to chýry, aký hlas?
    /: Či sa mi sníva, či anjel spieva, a zve nás? :/
3. No nemeškajme, hore sa majme, je iste
    /: niečo nového, neslýchaného pri meste. :/
4. Z neba mal stúpiť, smrťou vykúpiť celý svet
    /: predpovedaný, zrodený z Panny ako kvet. :/
5. To sa ten istý z Panenky čistý narodil
    /: Boží Syn tu dnes, ako to z nebies hlas tvrdil. :/
6. Poďme hneď k nemu k mestu Betlemu, vstávajme
    /: a vrúcne jeho, narodeného, vítajme. :/
7. Tu vytúžený, nám narodený v milosti,
    /: daj požehnania a zmilovania v hojnosti. :/
8. Ako ťa ctíme a velebíme na zemi,
    /: tak nech ťa večne ctime srdečne na nebi. :/