← späť na kategóriu

On vstal z mŕtvych

Autor: Ch. Rolinson
Kategórie: veľká noc, úvod,
R: [G]On [D\G]vstal [C\G]z mŕt[G]vych, [e]aleluja, [Cmaj7]alelu-[D]ja.
    [G]On [D\G]vstal [C\G]z mŕt[G]vych, [e]Kristus náš Pán, ale[D]lu[G]ja.

1. [C]Ó, Láska, [G\H]tvoj [C]skončil sa [C\H]boj, [a7]stratila [D7]smrť svoju [G]moc.
    [B]On znovu [Es]vstal, [B]by kraľo[Es]val, [B]Ježiš, náš [g7]víťazný [a7]Kráľ ([C\D]víťazný [D]Kráľ).
2. Pán nad hriechom, Pán nad smrťou, satan mu padol k nohám.
    Nech pokľakne a každý vyzná: Ježiš je nad všetkým Pán!
3. Dnes ráno vstal Ježiš, náš Pán. Kričte, nech každý to vie!
    Vyjdime z tmy a v radosti prinesme obetu chvál.