← späť na kategóriu

Do mesta Betlema

Autor: JKS 52 - koleda
Kategórie: vianoce, úvod, prijímanie, poďakovanie po prijímaní,
(orig in F)
1. [D]Do me[G]sta [D]Betle[G]ma [D]pospie[A]chaj[D]me,[A]  [G]
    [D]pri ja[G]sliach [D]kole[G][D]zohý[A]baj[D]me.
/: [D]Kristu v Sviatosti, v poníže[A]nosti :/ [D]sa kla[A]ňaj[D]me.
2. Z neba k nám zostúpil, nás miloval,
    aby nás vykúpil, telo si vzal.
/: Mnohé úzkosti v ľudskej bytosti :/ okusoval.
3. V jasliach si vložený narodený,
    by hriešnik stratený bol spasený.
/: V tejto Sviatosti si nám z milosti :/ sprítomnený.
4. Predrahý Spasiteľ, Kriste milý,
    daj duši i telu ráznej sily.
/: Chcem ťa milovať a nasledovať :/ v každej chvili.
5. Deň čo deň ku smrti sa blížime,
    nech ťa v radovaní tam uzrieme:
/: v Betleme večnom, v speve srdečnom :/ teba ctíme.
6. V nebeskom Betleme bez prestania
    chváliť ťa budeme, nebies Pána;
/: dajže nám svojho skúsiť večného :/ radovania.