← späť na kategóriu

Spievajme novú pieseň

Autor: M. Tóth - Tretí deň
Kategórie: úvod, veľká noc,
R: [e]Spievajme novú pieseň Pánovi [C]v zhromaždení spravodli[D]vých.
    [e]Predstúpme pred jeho tvár s pokrikom radostným,
    [C]s pokrikom [D]víťaz[e]ným.

1. [C]Vzývajme [D]Pána, [e]on je hoden chvál.
    [C]Vzývajme [D]Kráľa kráľov, [H]pozdvihnime chvály hlas.
2. [C]Náš Pán je [D]víťaz, nad [e]hriechom zvíťazil.
    [C]Chválou a [D]úctou je [G]náš Boh [H]korunovaný.