← späť na kategóriu

Na zem padol sivý tieň

Autor: J. Hrubý - Učedníci
Kategórie: pôst, úvod, záver,
(orig in f#)
1. [e]Na zem padol sivý [C]tieň, na zem padol sivý [D]tieň,
    nad krajinou zjav sa [e]stal, nad krajinou zjav sa stal.
    Kto sa zbaví svojich [C]vín, kto sa zbaví svojich [D]vín,
    kto má právo kráčať [e]v diaľ?

R1: Svet iba [G]kríž, svet iba [D]kríž ti za [e]tvoju lásku dal,
    svet iba [G]kríž, svet iba [D]kríž pre teba [e]mal.
    Chcel by sa [G]skryť, chcel by sa [D]skryť, lebo [e]zlobou
    oplý[C]va, [a]á..., [D] aby nespomí[e]nal.

2. /: Na lesk sveta padol tieň, :/ /: duša má už novú tvár, :/
    /: zmýšľali len prízemne, :/ verných zostalo len pár.

R2: Ideme [G]výš, ideme [D]výš s Láskou, [e]ktorá krváca.
    Ideme [G]výš, ideme [D]výš za šťastím [e]v nás.
    Niekto to [G]vzdal, iný sa [D]smial, niekto sa [e]domov nevracia
    [a]á..., [D] ideme výš.