← späť na kategóriu

Nebadaný

Autor: M. Šibíková - Križiaci
Kategórie: vianoce, úvod, prijímanie,
[C2]    [D2\F#]        [d\F]    [A4]    [Es6add2]            [G]   [G7]
1. [C2]Z neba daný [D2\F#] priblížil sa nebadane k nám,
    cítim [d2]nebo [C2\E]v dlani, hoci [Es6add2]dieťa z jaslí [G]je ten dar.
    [C2]Nebadaný z neba da[D2]ný.[d]   [C2]    [Es6]     [G]   [A]   [h]   [A\C#]

R: [D]Klaniame sa Kráľovi, ktorý bez koruny [A\C#]prichádza,
    [G]dávame mu studené [D\F#] dlane,
    v kto[e]rých sa srdce [A]nachádza.[D]
[F]   [F\A]     [F]   [G]

2. Kúsok [C2]lásky z tvárí, [D2\F#]ten vám vrúcne ponúkam, pokoj,
    [d\F]ktorý vládol [C2\E]vtedy, ten vám [Es6]z hviezdy k srdcu [G]pripínam.
    [C2]Nebadaný z neba da[D2]ný.

[C2]   = xx2030    [D2\F#]    = 2x0320    [d\F]   = xx3231    [Es6add2]     = xx1311