← späť na kategóriu

El Shaddai

Autor: M. Card, J. Thompson - M. Wiesnerová
Kategórie: úvod, prijímanie, vianoce,
R: El Shad[d7]dai, El shad[d7\G]dai, El El[Cmaj7]jona Ado[Fmaj7]nai,
    večné [B]meno, Pane, [E7]máš, ku nám [a7]v sláve [G\H]prichá[A\C#]dzaš.
    El Shad[d7]dai, El shad[d7\G]dai, El El[Cmaj7]jona Ado[Fmaj7]nai,
    od ve[B]kov až nave[G]ky, El Shad[C]dai.

1. Viem, že [d7]ty si Syna [d7\G]dal, on hrie[Cmaj7]chy na kríži [Fmaj7]sňal,
    obe[B]tu dal za nás [E7]sám, život [a7]večný [G\H]je náš [A\C#]Pán.
    Ty si [d7]Pán Boh, ktorý [d7\G]vie, poznáš [Cmaj7]srdce úpri[Fmaj7]mné,
    [B]z pút našich [G]oslobodíš [C]nás.
2. To, čo Otec zasľúbil, v Synovi sám naplnil.
    Nikto z ľudí netuší, že sa Mesiáš zjavil.
    Veľká je moc Pánova, veľká láska Kristova,
    doko[B]nané je pre [G]nás, doko[B]nané je pre [G]nás.
[d7\G]     = 300211     
[G\H]     = x20022     [A\C#]     = x42220