← späť na kategóriu

Pastieri, pastieri

Autor: JKS 68 - koleda
Kategórie: vianoce, úvod, prijímanie,
(orig in D)
1. [C]Pastieri, pastieri, [d7]hore [G]vstaň[C]te,
    [G]do Betlehema sa [a7]poná[D7]hľaj[G]te.
    /: [C]Ab[Cdim]y ste [e]Je[A7]žiška [d]privíta[G]li,
    [C]pred ním na ko[A7]lená [d7]pokľa[G7]ka[C]li. :/
2. Anjeli pastierov zo sna budia,
    nech spev ich počujú všetci ľudia;
    /: Sláva buď Otcovi na výsosti
    a pokoj buď ľuďom živým v čnosti. :/
3. Buď od nás, Ježiško, privítaný,
    ktorý si zrodil sa z čistej Panny.
    /: Nech tebe slúži vždy celý náš svet,
    veď tys' nám doniesol útechy kvet. :/
4. Bez teba blúdili vo tme všetci,
    nemohli pochopiť Božie veci.
    /: A ty si nám zjavil vieru pravú,
    preto ti spievame tu na slávu. :/
[Cdim]   = xx2323