← späť na kategóriu

Nech tvoj Duch preteká

Autor: A. Kentošová - Jordán
Kategórie: úvod, adorácia, k Duchu Svätému,
1. Nech tvoj Duch [D]preteká ako rieka [h]mohutná,
    nech tvoj Duch [G]preteká ako rieka [A]mohutná!
2. /: A rany uzdraví ako rieka mohutná. :/
3. /: A bolesť odplaví ako rieka mohutná. :/
4. /: Pokojom naplní ako rieka mohutná. :/
5. /: Nech zaznie hymna chvál ako rieka mohutná. :/