← späť na kategóriu

Prišiel na zem

Autor: zb. CHPJ - Južania
Kategórie: prijímanie, záver, pôst,
1. [C]Prišiel na zem [G]konať dielo [a]spásy[E]
    a [a]ľuďom biednym [a7]s láskou pomá[d]hal,[d7]
    ku [G]slobode zval zotročených [C]hriechom, môj [G]Pán.
    [C]Svetom šiel a [G]ľudskú niesol [a]biedu,[E]
    chcel [a]z lásky splniť [a7]Otcov spásy [d]plán.[d7]
    Na [G]kríži mrel, však tretí deň vstal [C]z hrobu, môj [G]Pán.

R: Môj [C]Pán Je[G]žiš ma [a]milo[e]val, až [F]na smrť šiel, svoj [C]život [G]dal,
    môj [C]Pán Je[G]žiš dnes [a]teba [F]zve: Poď [C]domov, [G]vráť sa [C]späť.

2. Jeho láska stále rany hojí
    a ku spáse nám náruč otvára,
    dnes ako predtým búrku upokojí, môj Pán.
    Jeho milosť stále ešte trvá,
    chce zmieriť ľudí s Otcom nebeským
    a krvou splatiť mzdu za vykúpených, môj Pán.