← späť na kategóriu

Jednej noci

Autor:
Kategórie: prijímanie, záver, pôst,
1.[D] Jednej noci sl[e]zy moje [A]zotrel z očí mi [D]Ježiš
    a povedal mi: „[e]Netráp sa, [A] ja pri tebe sto[D]jím.
    Ja som prišiel na [e]tento svet [A] priniesť svetlo a [D]lásku,
    ukázať cestu k [e]Otcovi, [A]dať vám nový [D]život.

R: Povedz ľuďom, že [e]mám ich rád, [A] že sa o nich vždy [D]starám,
    a keď zablúdia [e]vo svete, [A] povedz, že ich hľa[D]dám.“

2. Nezabudnem na tú chvíľu, keď ma našiel môj Ježiš
    a povedal mi: „Poď ku mne, ja som pravý život.
    Zachránil som vás z moci tmy, keď som umrel na kríži,
    aby ste žili vo svete v láske môjho Otca.“