← späť na kategóriu

Milosť už prší

Autor: D. Ruis
Kategórie: detské, prijímanie, adorácia, veľká noc, k Duchu Svätému,
(orig in E)
/: [C]Milosť už [F]prší, už [C]prší, už [G]prší.
   [C]Milosť už [F]prší, ako [a]jarný [G]dážď.
   [C]Milosť už [F]prší, už [C]prší na [G]každého [C]z n[F]ás[a].  [G]  :/

/: [C]Hej [G]hou, prijímam [F]tvoju [G]lásku.
   [C]Hej [G]hou, prijímam [F]tvoju [G]moc.
   [C]Hej [G]hou, budem [F]spievať [G]tebe nave[C]ky[F][a]  [G]  :/