← späť na kategóriu

Bohatý stal sa chudobným

Autor: M. Šiškovič
Kategórie: pôst, prijímanie, vianoce,
(orig in C#)
1. [C]Prišiel k nám a mal [e]všetko pre nás:
    mal náruč [F]plnú kvetov, láskavých [G]slov pre ľudí.
    [C]Prinášal nám lásky [e]posolstvo
    a hoci [F]všetko bolo jeho, všetko [G]nám chcel dať.

R: /: [C]Bohatý stal sa [e]chudobným, nemá [F]nič,
    má len kríž a štyri [G]kliny k nemu. :/

2. Prišiel k nám a nič si nepriniesol,
    len plnú náruč lásky, lásku však nik nevidí.
    Každý chcel, aby on bol ich kráľ.
    A zákon jeho nikto nechcel, nik ho neprijal.
3. Vzali mu i to málo, čo mal, a to, čo ponúkal nám,
    to vysmial výsmech ľudí.
    Vzali mu česť i šaty, čo mal a jeho
    samého zavrhli, na kríž chcú ho dať.