← späť na kategóriu

Nebo sa sklonilo k zemi

Autor: hudba M. Jeseňák - Butterfly
Kategórie: vianoce, obetovanie, prijímanie,
[D]   [G2]    [D]   [G2]    [D]   [f#]   [h]  [A]
1.[D] Nebo sa sklonilo [G2]k zemi,[D] dotklo sa člove[G2]ka,[G\F#]
   [e] prichádza Boh s odpu[h]stením, [G] lásku si oblie[A]ka.
2. Anjeli kolíšu dieťa, plamienok v záveji,
    zem je dnes nádherne svätá a plná nádejí.
3. Boh prišiel tak, ako sľúbil, tíško spí na slame,
    má lásku, ktorá vždy ľúbi a ktorá nesklame.
4. /:[E] Aj keď sa všetko raz [A2]zmení, [E] láska je odve[A2]ká,[A\G#]
   [f#] nebo sa sklonilo [c#]k zemi, [A]dotklo sa člove[H]ka. :/