← späť na kategóriu

Ó, láska, nádej, spása

Autor: JKS 278
Kategórie: prijímanie, pôst,
(orig in Es)
1. Ó, [C]láska, [G]nádej, [C]spása, ó, [F]Spasi[d]teľu [G]môj,
    len [C]tebe [F]sa od[C][d]vam, ty [G]pravdy, dobra [C]zdroj.
    /: Za tebou, [F]Bože, [A][d]žim jak [F]v noci, [d]tak vo [G]dne;
    ra[F]nami [G]srdca [C]svo[F]jho raň [d]srdce [G]dnes vo [C]mne. :/
2. Tys' všemohúci Bože, Pán sveta celého,
    hľaď milostivo z neba tu na mňa hriešneho.
    /: Tvoj Syn ma oslobodil z rúk diabla, od hriechu
    a dal mi dobrotivo tú pravú potechu. :/
3. Jak by som nemiloval, jak by som nechválil
    vždy teba, Jezu Kriste, že si ma zachránil,
    /: že si sa obetoval, môj Kriste nevinný,
    a že si pre mňa zomrel, môj poklad jediný. :/