← späť na kategóriu

Len v tvojom náručí

Autor: J.-F. Léost - Komunita Emanuel (zbor - SATB)
Kategórie: poďakovanie po prijímaní, adorácia,
R: [d]Len v tvojom náručí chcem odpočívať,
    [g]ó, Bože Stvoriteľ [C]môj,
    veď [g6]srdce moje [A7]stále je nespokoj[d]
    a [g6]túži v tebe [A]spočinúť.
    [d]Len v tvojom náručí chcem odpočívať,
    [g]ó, Bože Stvoriteľ [C]môj,
    veď [g6]srdce moje [A7]stále je nespokoj[d]
    a [g6]túži [A7]v tebe [d4]spoči[d]núť.

1.[d] Ktože ma napl[g]ní, [C] kto mi srdce poz[F]ná,
   [B] ktože mi odpovie[Edim], kto sa vo mne vyz[A4]ná?[A]
   [d] Pane dobroti[g]vý, [C] len ty ma obži[F]víš,
   [B] Bože, láska več[Edim]ná, krása nekoneč[A4]ná.[A]
2. Moja duša smädná je, Bože, za tebou,
    napájaj ma prosím, svojou živou vodou.
    Svojho Ducha mi daj, nech ma unáša prúd,
    to v jeho objatí láske viem odomknúť.
3. Bože, teraz chcem nájsť, tvoju lásku, čo chráni,
    veď keď nie si so mnou, ťažko pádom sa bránim.
    Nahraď plamene vášní Duchom milosrdným,
    uč ma podať pohár, uč ma byť posledným.
[g6]   = 355353   [d4]    = x00233   [Edim]  = xx2323