← späť na kategóriu

Prišli sme ťa vzývať

Autor: T. Hughes
Kategórie: poďakovanie po prijímaní, adorácia,
1. [E]Do tmy na [H4]svet prišlo [f#7]k nám svetlo [A2]sveta,
    [E]otvor môj [H]zrak, nech vi[A2]dím
    [E]krásu lá[H4]sky, z ktorej [f#7] srdce ti [A2]spieva,
    že [E]sláva a [H]moc ti pa[A2]trí.

R: Prišli sme ťa [E]vzývať, prišli sme sa [H]skláňať,
    prišli sme ti [c#]vyznať: Si náš [A]Boh.
    Si dokonalá [E]láska, dokonale [H]svätý,
    dokonale [c#]nádherný ku [A]nám.

2. Kráľ všetkých dní a tiež najvyšší vládca,
    silnejší nad nebesá;
    ponížil sa, prišiel na svet, čo stvoril,
    vzdal sa slávy z lásky k nám.

Br.: /: Ja [H]nemám [c#]dosť slov [A]opísať ce[H]nu,
    kto[c#]rú ťa [A]môj hriech stál. :/