← späť na kategóriu

Ježišu ukrižovaný

Autor: J. Černý
Kategórie: pôst, adorácia, záver,
[a]Ježišu ukrižova[e]ný, [a]ľutujem hriechy, [e]ľutujem,
[a]Ježišu ukrižova[e]ný, Kyri[a]e el[e]eison.