← späť na kategóriu

Na kolenou

Autor: P. Tošovský
Kategórie: adorácia, k Duchu Svätému,
1. Nejkrá[D]snější chvíle vždycky [e]jsou [A7]na kole[D]nou,[G]   [D]
    nejkrásnější chvíle vždycky [e]jsou [A7]na kole[D]nou[D7].
R: V modlit[G]bách když budeš [g]stát, Duch [D]Svatý [F#]začne [h]vát,
    [g]nejkrá[D]snější chvíle vždycky [e]jsou [A7]na kole[D]nou.[G]   [D]

2. /: Sílu opustit svůj hřích jsem dostal na kolenou. :/
3. /: Sílu začít nově žít jsem dostal na kolenou. :/
4. /: Duchem svým mne Ježíš naplnil na kolenou. :/
5. = 1.