← späť na kategóriu

Duchu Svätý, príď

Autor: autor neznámy - Rieka života
Kategórie: k Duchu Svätému, adorácia,
/: [h]Duchu [A]Svätý, [D]príď,[G]    [D\F#]Duchu [G]Svätý, [A2]príď! :/
/: Nech [G]zavládne [D]viera, nech [G]zavládne [D]nádej,
   nech [G\E]zavládne [D\F#]láska [A2]v nás! :/

[D\F#]   = 200232     [G\E]   = 020033   [A2]   = 002200