← späť na kategóriu

Via lucis

Autor: cesta svetla
Kategórie: veľká noc,
R: [G]Skončila sa dlhá [D]tmavá noc, pozri, [C]slnko [D]vychá[G]dza,
(slohy)…
1. smrť už nad ním nemá žiadnu moc, víťaz za ňou prichádza.
2. hrob je prázdny, ustúpila noc, svetlo ju už zaháňa.
3. Mária k hrobu prichádza, radostnú zvesť spoznáva.
4. do Emauz s ním učeníci kráčali, pri večeri ho spoznali.
5. v chlebe, ktorý nám dáva Pán, každý deň ho spoznávam.
6. Kristus prechádza dverami, viera nemá zábrany.
7. zbavuje nás z hriechov temnoty, mocou svojich sviatostí.
8. osvetľuje našu vieru v Ježiša, i pochybnosti Tomáša.
9. celú noc sa namáhame daromne, Ježiš nádej prináša.
10.Petrovi, ktorý ho zapieral, dáva úrad pastiera.
11.do celého sveta posiela nás s istotou, že je pri nás.
12.pripravil nám miesta v nebesiach, v nečakaných tajomstvách.
13.Ducha svojho dá nám tiež, čakajme ho s radosťou.
14.osvieti nám rozum náš, nenechá nás kráčať v tmách.