← späť na kategóriu

Jasnou rečou hovorí

Autor: A. Ficiková - Južania
Kategórie: pôst, záver,
1. [a]Jasnou rečou hovo[E][C]život svedkov Kristo[d]vých
    ako máš [a]žiť, keď spokoj[E]ným, šťastným chceš [a]byť.
    Život prostých rozko[E]ší, [C]nudy, prázdnych staros[d]tí,
    kde každým [a]dňom sa s veľkým [E]zlom láska bo[a]rí.

R: [F]Môžeš kráčať proti [C]prúdu,
    tiež v [F]láske všetko spáliť [E]smieš.
/: Len na [a]hriech nedaj sa [E]zviesť, nedaj sa [a]zviesť. :/

2. Jeho tvár je pokojná, zovretú päsť nepozná
    a veru tým katom biednym ruka žehná.
    Kedykoľvek môžeš prísť, keď ich spoznáš, pochopíš,
    že s Kristom žiť znamená zisk, to uvidíš.
3. Každý rub má aj svoj líc, život nie je iba z kríz,
    tak vôľu skoľ, pokor sa, skloň, vezmi svoj kríž.
    Pokora ti osoží, vôľu Otca vyplníš
    a radosť tým skutkom drobným zdvojnásobíš.