← späť na kategóriu

Getsemany

Autor: Holík, D. Kalna - Salco
Kategórie: pôst,
(orig in h)
1. [a]Záhrada [G] bolesti a [F]strachu,
    záhrada, [G]v ktorej Boh sa modlil [C]v prachu.
    Tu začal sa [d]boj života a [a]smrti,
    ktorého [G]výsledkom [E] si predovšetkým [a]ty.
2. Ľudská to [G]múdrosť: Nehas, čo ne[F]páli ťa!
    No [G]Ježiš vraví: Oni sú sťa [C]dieťa,
    ktoré nedo[d]káže s hriechom v boji [a]zvíťaziť.
    Vezmi si môj [G]život [E]  a ich nechaj [a]žiť.

R: Tak vezmi si môj život,
    ja budem za nich [F]tento kalich piť,
    nech [G]oni môžu sa pod mojim krížom [C]dokonale skryť.
    Je [a]koniec, už nemá čo by [F]za náš život dal,
    [G]odchádza, aby sa plán Boží [E]dokonal.
    [a]Tu sú moje ruky, Otče,
    nech ich hriech pribije [F]na drevenú kladu,
    [G]tu sú moje nohy, ktoré budú znakom [a]neľudského chladu.
    (záver) Tak vezmi si môj život,
    ja budem za nich [F]tento kalich piť,
    nech [G]oni môžu sa pod mojim krížom [C]dokonale skryť.
    Je [a]koniec, už nemá čo by [F]za náš život dal,
    [G]odchádza, aby sa plán Boží [E]dokonal.
    Je [a]koniec.