← späť na kategóriu

Zázrak vykúpenia

Autor: A. Ficiková
Kategórie: pôst,
1. [a] Môže i na pustej púšti [E] živá tráva rásť,
   [d] zarodiť i planý figov[E]ník.
   [a] Môže hviezda, ktorú cez deň [E] vôbec nevidíš,
    [d]v noci žiariť [E]jasom ohni[a]vým.
    Môže i na skalnej pôde krásny kvet vyrásť,
    mravec uniesť ťažké bremená.
    Môže i uprostred dažďa slnko preblesnúť,
    môže dúfať človek strápený.

R: /: [a]Uver v zázrak vykúpenia,
    [E]pozri, Boh chcel: chromí chodia,
   [d] slepí vidia, [E]hluchí poču[a]jú.[(d)]    [(E)]    :/

2. Môže človek nepozvaný na hostinu prísť,
    lotor sprava byť zachránený.
    Môže ovcu zablúdenú dobrý pastier nájsť,
    život zmeniť hriešnik bývalý.
    Môže viera malá ako zrnko horčičné
    konať veci, divy zázračné.
    Môže láska ani za zbraň nepokladaná
    vydobyť kráľovstvo nebeské.