← späť na kategóriu

Svätý

Svätý, svätý, svätý – Sanctus, je spev ktorý by mal plynulo naviazať na prefáciu, čiže pieseň vďaky, ktorú prednáša kňaz. Preto má Sanctus začať bez predohry (pár akordov na uvedenie do tóniny tomu neprotirečí). Má ho spievať celé zhromaždenie spolu s kňazom. V tomto speve sa naše hlasy spájajú s anjelmi a celým stvorením pred Božím trónom (Zjv 4,4‑8) a zároveň vítame Krista, prichádzajúceho do Jeruzalema obetovať sa (Mt 21,8-9), čo sa o chvíľu sprítomní na oltári.Svätý 01 Svätý,
P. Joščáková
Svätý 02 Svätý,
M. Milučký
Svätý 03 Svätý,
autor neznámy
Svätý 04 Svätý,
autor neznámy
Svätý 05 Svätý,
S. Zibala
Svätý 06 Svätý,
P. Krška
Svätý 07 Svätý,
P. Krška
Svätý 08 Svätý,
J. Grenčík
Svätý 09 Svätý,
A., L. Trtalové