← späť na kategóriu

Svätý 04

Autor: autor neznámy
Kategórie: Svätý,
(orig in C - capo 3)
   [A]Svätý, [c#]svätý, [f#]svätý [D]Pán, Boh všetkých [E]svetov.
   [A]Plné [c#]sú ne[f#]besia i [D]zem tvojej [E]slávy.
/: [A]Hosana, hosana, ho[c#]sana, hosana, ho[D]sana [E]na vý[A]sostiach! [E]  :/
   Pože[A]hnaný, [D]ktorý pri[E]chádza v mene Pánovom.
   [A]Hosana, hosana, ho[c#]sana, hosana, ho[D]sana [E]na vý[A]sostiach! [E]
   [A]Hosana, hosana, ho[c#]sana, hosana, ho[D]sana [E]na vý[A]sostiach!