← späť na kategóriu

Svätý 02

Autor: M. Milučký
Kategórie: Svätý,
/: [C]Svä[F]tý, [G]svätý, [a]svä[e]tý, :/ [G]svä[a]tý, [G]svä[C]tý.
/: [C]Pán, [F]Boh [G]všetkých [a]sve[e]tov. :/ [G]Svä[a]tý, [G]svä[C]tý.
   Plné [G][a]nebe[C6]sia, [F]plné [G][a]nebesia i [C6]zem [F]tvojej slá[G]vy.
   Ho[F]sana na výsos[a9]tiach, [F]hosana na [G]výsostiach.
   [C]Požehnaný, [G]ktorý [a]prichádza v mene [F]Páno[G]vom.
   [e]Hosana na výsos[a]tiach. [F]Hosana na [G]výsostiach.
   Ho[F]sana na výsos[a9]tiach. [F]Hosana na [G]výsostiach.
/: [C]Svä[F]tý, [G]svätý, [a]svä[e]tý, :/ [G]svä[a]tý, [G]svä[C]tý.